Over bewustBerlijn

Bevlogen excursie- en cursusleider

Op deze website vind je excursies en cursussen, die ik - Tom Bergrath - ontwikkel en uitvoer (in mijn moedertaal het Nederlands, alsook in het Duits en Engels). De inhoud van deze activiteiten is het resultaat van meer dan 25 jaar interesse voor grote politieke, maatschappelijke, culturele en historische vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Mijn standplaats is de inspirerende Duitse hoofdstad Berlijn.

Sinds 2010 werk ik als zelfstandige in het Berlijnse cultuur- en erfgoedtoerisme. In die rol heb ik meer dan 2000 groepen begeleid in 3 talen, thematische reisprogramma's georganiseerd en excursies opgezet rondom thema's als stadsontwikkeling, macht & leiderschap, totalitarisme, Duitse politiek, duurzaamheid, innovatie, Oost en West, de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Berlijn biedt veel mogelijkheden bij dit soort thema's.

De behoefte om te blijven leren - juist als volwassene - is mijn drijvende kracht. Ons bestaan heeft meer zin als we nieuwe kennis opdoen en inzichten vergaren over de wereld om ons heen en onze plaats daarin. Dat is mijn overtuiging.  

Mijn aanbod zie ik in de eerste plaats ook als non-formele educatie voor volwassenen. Mijn doel: samen met deelnemers op zoek gaan naar nieuwe samenhangen en maatschappelijke oriëntatie in een vaak verwarrende wereld. In een tijd van ongelofelijk snelle veranderingen.

Op het blog van deze website lees je ook meer over mijn werkwijze. Deze is gebaseerd op de idee van Bildung, oftewel het streven naar levenslange, persoonlijke vorming. De inspiratie daarvoor heb ik voor een belangrijk deel in Berlijn opgedaan. Mijn langdurige verblijf in deze stad was in veel opzichten een persoonlijk bewustwordingsproces. Vandaar de naam voor deze site: bewustBerlijn!