Cursussen

Op deze website vindt u leerzame en onderhoudende cursussen voor betrokken mensen, die willen werken aan een weerbare open samenleving. In deze cursussen draait het om de grote maatschappelijke en mondiale vraagstukken van onze tijd en de zoektocht naar een zinvolle omgang met de uitwerkingen van zowel ingrijpende politieke, economische en ecologische transformaties als internationale conflicten op onze samenlevingen. 

Het doel van deze cursussen is om deelnemers te helpen hun maatschappelijke sleutelcompetenties te verbeteren, met behulp van beproefde, didactische methodes. 

Dit non-formele educatieve aanbod van BewustBerlijn is bedoeld voor volwassenen en vindt plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn - op zorgvuldig geselecteerde locaties. De inhoud van de cursussen is systematisch van opzet en doelbewust ontwikkeld, maar uitdrukkelijk niet ingebed in een institutioneel, schools kader. Deze vorm van levenslang leren heeft niet het behalen van een diploma tot doel. De focus ligt op het vrije vergaren van kennis, inzichten en vaardigen.