Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor activiteiten van Berlijn op Maat


Ten geleide

Berlijn op Maat is een digitaal platform, opgericht door Peter Bijl en Tom Bergrath. Beide zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Op dit platform bieden P. Bijl en T. Bergrath activiteiten aan die zij zowel zelfstandig als in samenwerking met elkaar organiseren.
 

§ 1 Service
Na een bevestigde aanmelding zijn P.Bijl en/of T. Bergrath verplicht tot het uitvoeren van de activiteit zoals die met de klant overeen gekomen is. Eventuele gewenste aanpassingen van de activiteit(en) dienen met P. Bijl of T. Bergrath te worden besproken.

§2 Reisprogramma´s 

Bij het maken van reisprogramma´s draagt Berlijn op Maat bij aan de inhoud, in overleg met de klant. P.Bijl en T.Bergrath zullen geen hotelkamers of reismogelijkheden regelen. Wel kunnen zij hierover ten alle tijde advies uitbrengen.
   

§ 3 Tours
P.Bijl, T.Bergrath en de collega´s die met hen werken kunnen tijdens hun tours geen exacte route garanderen. Zij behouden zich het recht voor, aanpassingen door te voeren aan de hand van verkeerssituatie, tijdsplanning, weersomstandigheden etc.

Tours gaan altijd door. In geval van slecht weer overleggen P.Bijl en T.Bergrath met de klant of de tour verplaatst kan worden naar een ander tijdstip, of dat deze plaatsvindt met een alternatief in vervoersmiddel of route.

§ 4 Annuleringsregeling
De klant behoudt zich het recht voor een tour af te zeggen tot 72 uur voor begin van de activiteit.  Hierna dient hij 90% van de totaalprijs te voldoen. In geval van noodsituaties (extreme weersomstandigheden, stakingen, etc.) gaat deze regeling niet op.

§ 5 Veiligheid
Deelname aan activiteiten van Berlijn op Maat geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers zijn verplicht onderweg de verkeersregels van de Bondsrepubliek Duitsland te volgen (StVO). P.Bijl en T.Bergrath zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deelnemers van hun activiteiten. Deelnemers moeten vooraf aan de tour zelf inschatten of zij de activiteit fysiek aankunnen. 

§ 6 Schade
Bij materiaalschade, bijvoorbeeld aan gehuurd materiaal, zijn P.Bijl en T.Bergrath niet aansprakelijk.

§ 7 Transportmiddelen

Bij gebruik van bij derden te huren transportmiddelen, bijvoorbeeld huurfietsen, huurauto's of touringcars, gelden zowel de betalings- als de algemene voorwaarden van de desbetreffende derde partij. 

 

§ 8 Overige bepalingen
Op de activiteiten van P.Bijl en T.Bergrath in en rond Berlijn is het algemeen geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.